พระร่วงทรงเกราะ ราชันแห่งชินเขียว

 
 

พระร่วงทรงเกราะพิมพ์นิยม(ใบขี้เหล็ก)หลังร่อง เนื้อชินเขียว
 
 
พระร่วงทรงเกราะ กล่าวกันว่าถูกค้นพบที่องค์พระปรางค์ด้านทิศใต้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กรุเดียวกับพระร่วงรางปืน เนื้อตะกั่วสนิทแดง สุดยอดพระเนื้อชินของประเทศไทย
 
สันนิษฐานว่า เป็นพระที่สร้างขึ้นยุคหลัง โดยช่างสกุลฝีมือชาวบ้าน สร้างด้วยเนื้อชินอุทุมพรหรือชินเขียวล้วนๆ มีมากแบบ มาก
พิมพ์ ทั้งหลังร่อง หลังยันต์ หลังเรียบ หลังลายผ้า หลังรางปืน และหลังกากบาท เท่าที่พบเห็นมีไม่ต่ำกว่า 30 พิมพ์ขึ้นไป แต่ทุก
พิมพ์ทรงจะมีพุทธลักษณะยืนยกพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างเสมอพระอุระ เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าปางประทานธรรม หรือปางห้ามสมุทร
หรือปางห้ามญาติ
 
ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์(ชอบ อนุจารี) เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บำรุง จังหวัดชลบุรี วิสัชนาประวัติพระปางนี้ไว้ว่า ตอนที่พระ
พุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ เสด็จไปโปรดอุรุเวลกัสสปะ หัวหน้าชฏิล 500 ในเวลาที่น้ำท่วมที่ประทับ พระพุทธองค์เสด็จจงกรมอยู่ในวง
ล้อมของน้ำที่ท่วม พวกชฏิลพายเรือมาดู เห็นเป็นที่อัศจรรย์ สิ้นพยศยอมเป็นศิษย์รับพระโอวาท
 
นัยต่อมา ที่เรียกว่าปางห้ามญาติ มีประวัติว่า ในปีที่ฝนน้อย น้ำในแม่น้ำโรหิณีก็ลดน้อย ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ญาติฝ่ายพระบิดาและ
ชาวเทวทหะญาติฝ่ายพระมารดา มีปัญหาแย่งน้ำถึงขั้นยกทัพมาทำสงครามกัน พระพุทธองค์เสด็จไปห้าม พระญาติทั้งสองฝ่าย
ทำความเข้าใจกันเพื่อยุติศึกสงคราม รวมประวัติทั้ง 2 เรื่อง ท่านเจ้าคุณเสนอแนวคิด เรียกปางนี้ว่า ปางห้ามพระญาติแย่งน้ำใน
สมุทร เพื่อยุติข้อขัดแย้ง พวกหนึ่งเรียกปางห้ามสมุทร อีกพวกหนึ่งเรียก ปางห้ามญาติ
 
เนื่องจากพระพิมพ์นี้ เหนือพระพักตร์มีลักษณะคล้ายสวมหมวกจีโบ ตามแบบศิลปะขอม บางพิมพ์มีลักษณะเลอะเลือน ไม่ปรากฏ
พระพาหา ประทับยืนประดุจดั่งอยู่ในเกราะป้องกันร่างของขุนศึกในยามออกสงคราม จึงเป็นที่มาของคำว่า "ทรงเกราะ"บางพิมพ์
มีลักษณะคล้ายมัมมี่ของอียิปต์โบราณ เป็นมูลเหตุให้เรียกขานว่าพิมพ์ "มัมมี่"
 
ด้วยกฤดาภินิหารที่โดดเด่นด้านมหาอุด คงกระพันชาตรี ป้องกันอุปัทวันตรายนานาประการ และมีมหาอำนาจประดุจดั่งพระร่วงเจ้า
แห่งเมืองสุโขทัย ที่มีวาจาสิทธิ์ ตรัสคำใดเป็นดั่งนั้น จนเป็นที่เกรงขามและนับถือของปวงชนทั่วไป ทำให้พระพิมพ์นี้ได้รับความนิยม
สูงสุด ดุจดั่งราชันแห่งชินเขียว ที่มีดีกรีการเช่าหารองลงมาจากพระยอดอัฏฐารส จักรพรรดิของชินอุทุมพร แห่งเมืองพิษณุโลก.

 

พระร่วงทรงเกราะ แบบกระโดดร่ม หน้าเดียวหลังเรียบ
เนื้อชินเขียว(ชินอุทุมพร) สนิมไข
 

พระร่วงทรงเกราะ 2 หน้า หน้าปางทรงเกราะ
หลังปางลีลา เนื้อชินเขียว
 

พระร่วงนั่งทรงเกราะพิมพ์ใหญ่  หลังเรียบ
เนื้อชินเขียว (ชินอุทุมพร)
 

พระร่วงทรงเกราะพิมพ์ใบสาเก พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว (ชินอุทุมพร)


พระร่วงทรงเกราะพิมพ์กลาง หลังลายผ้า เนื้อชินเขียว
 
  
พระร่วงทรงเกราะ พิมพ์กลาง แบบหน้าใหญ่ หลังยันต์ อุขึ้น อุ ลง เนื้อชินเขียว

 

 


credit : ครูดุก พัทยา

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s